Anasayfa > Hakkımızda

                Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği 2011 yılında kurulmuştur. 2011 Yılında Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'na (AHEF) üye olmuştur.

                    Kahramanmaraş'ta fiili olarak çalışan aile hekimliği yapanları bir araya getirerek "İyi Aile Hekimliğinin" ülkemizde kurulması için çalışmalar yapmaktadır.

            Kurucular:

           Dr. Ali BEKERECİ

           Dr. Arzu EMLİK

           Dr. Hatice Yeşim TİYEKLİ

           Dr. Halil HARMANKAYA

           Dr. İbrahim DOBOOĞLU

           Dr. İstiklal AKBEN

           Dr. Fadime BÖREKÇİ

 

Mevcut Yönetim;

01/04/2021 den itibaren,

 

Yönetim Kurulu:

 

Dr. Ensar Ak (Başkan)

 

Dr. Merve Emlik (Genel Sekreter)

 

Dr. İbrahim Özçelik (2. Başkan)

 

Dr. Cahit Arabacı (Sayman)

 

Dr. Zehra Sevinç (Üye)

 

Dr. Serkan Güçkıran (Üye)

 

Dr. Çağatay Akkaya (Üye)

 
 
 

Delegeler:

 

Dr. Lütfi Tiyekli

 

Dr. Yeşim Tiyekli

 

Dr. İbrahim Özçelik

 

Dr. Muharrem Görgel

 

Dr. Merve Emlik