DANIŞTAY: DİSİPLİN CEZASI VERİRKEN KURALLARA UYACAKSIN
1208 defa okundu
07 Ocak 2020 Salı - 18:50
DANIŞTAY: DİSİPLİN CEZASI VERİRKEN KURALLARA UYACAKSIN

Aile hekimine aşı bozulması iddiası nedeni ile verilen usulsüz cezaya Danıştay'da iptal etti.

 

Aile Hekimliği sisteminde çalışanlar idareler tarafından "disiplin uygulamaları açısından savunmasız" kabul edilmektedir. "Biz her türlü ceza cerebiliriz" gibi idare hukukunda olmayan bir yolu idareler baskı unsuru oalrak görmektedirler.

 

Bunun somut örneği 2014 yılında "aşı bozulması iddiası" ile aile hekimine ceza puanı verilmesi ve aşı bedelinin ödenmesi aile hekimi ve aile sağlığı çalışanından istenmesi şeklinde Kahramanmaraş'ta yaşanmıştı.

 

İdare, savunma isteme gereği bile duymadan, sözde, bir komisyon kararı ile aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına ceza vermişti.

 

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi bu hukuksuzluğa dur demişti. 

 

Mahkeme kararın gerekçesinde "Anayasa'nın 129. maddesinin 2. fıkrasında; memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. " diyerek savunma hakkını idareye hatırlatmıştır.

Yine gerekçeli kararda " ...gerek disiplin cezalarına muhatap olan kişilerin isnat edilen suçu (cezaya esas alınan fiil) işlemediklerini kanıtlamaları bakımından gerekse bu uyuşmazlıklara karşı açılan davalarda yargısal denetimin etkin ve doğru bir şekilde yapılabilmesi açısından, uygulanan cezai işlemin maddi ve hukuki dayanaklarının idarelerce ortaya konulması gerekmektedir.idarenin isnat ettiği suçu ispat etmesi gerektiğini vurgulamıştır.

 

 

Yine gerekçeli kararda "...davacının işlediği iddia edilen eylemlerinin karşılığında haklılığını ortaya koyabilecek, disiplin suçunu işlemediğini kanıtlayacak, eylemlerinin karşılığında verilen cezaların eylemle örtüşmediğini ortaya koyacak savunma hakkından yoksun bırakılmış olması ve disiplin cezasının hukuka uygunluk denetimini yerine getirecek yargı yerinin hakkaniyete uygun etkin bir şekilde bu denetimi yerine getirmesi imkanının da ortadan kaldırılmış olması  nedeniyle dava konusu disiplin cezasında  hukuka uyarlık bulunmamaktadır."  diyerek verilen cezaları iptal etmiştir.

 

İdarenin karara itiraz etmesi üzerine dosya Danıştaya taşınmıştır. 

 

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin kararını onayarak hukusuzluğa son noktayı koymuştur.

 

 

Etiketler : danıştay, aşı, bozulma, ceza, mahkeme, dava, idare
Bu habere henüz yorum yapılmamış
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :