AHEF EK ÖDEME GENELGESİNE DANIŞTAY'DA DAVA AÇTI
425 defa okundu
03 Eylül 2021 Cuma - 21:10
AHEF EK ÖDEME GENELGESİNE DANIŞTAY'DA DAVA AÇTI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ''Aile Hekimliğinde İlave Ödeme'' konulu 30.07.2021 tarihli yazısının öncelikle telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve ilgili yazının açıkça kanunlara ve Anayasaya aykırılık arz etmesi nedeniyle öncelikle yürütmenin durdurulmasını akabinde de ilgili yazının iptali için aşağıdaki gerekçelerle Danıştay'da dava açılmıştır.

5258 Sayılı Kanunun 8. Maddesine dayanılarak çıkarılan 30 Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve  01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiş;

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3.000.-TL’ye kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1.500.-TL’ye kadar Covid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.

(2) Bu madde gereğince yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası ile 21 inci maddenin üçüncü fıkrasında dikkate alınır.” maddesi eklenmiş ve bu maddenin 01/07/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Ek ödemeye ilişkin geçici maddede aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ilave ödemede herhangi bir şart, koşul, aranmamışken Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, birçok koşulun gerçekleşmesi halinde aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ödeme yapılacağını açıklamış

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan söz konusu yönetmelikte sadece “Covid-19 aşısı yapılması hususu” ödeme için koşul olarak belirlenmiş olup Sağlık Bakanlığına başka herhangi bir koşul belirleme yönünde takdir yetkisi verilmemiştir. Buna rağmen Bakanlık tarafından, 30/07/2021 tarihli yazı ile aile hekimliği çalışanlarının  iş ve işlemleri ile ilgisi olmayan kriterler ödemeye koşul olarak ortaya konmuştur.

Covıd-19 pandemisinin bertaraf edilmesi amacı ile aşı çalışmalarının hızlanmış olması ve Covıd-19 için ayrılmış aşı odalarında görevlendirilen personelin motivasyonunun artırılması amacıyla, 17/06/2021 tarihli ve E.49022165-010.99-346 sayılı “Covıd-19 Pandemisi nedeniyle oluşturulan Aşı Odalarında görev yapan personele ek ödeme” konulu yazı ile aşı odalarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmış,

Hastanelerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına 12 (On İki) aylık süre boyunca herhangi bir şart öngörülmeden ek ödeme yapılırken, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ise yerine getirilmesi mümkün olmayan şartlar kapsamında 3 aylık dönemle sınırlı olarak ek ödeme yapılması öngörülmüştür

Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları gibi Pandemiyle mücadelede en ön safta yer almaktadır.  Kanun Önünde Eşitlik ilkesi karşısında eşit tutulmamış olmaları ek ödeme konusunda adil davranılmamış, ayrıca Pandemi döneminde birinci basamakta vatandaş ile ilk karşı karşıya gelenler olmaları, onlarca çalışanın Pandemi nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olmaları göz önüne alındığında, aynı kamu hizmetini verenler arasında ayrımcılık yapılmasının hukuka uygun olmayacağı açıktır. Ayrıca aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için öngörülen ek ödeme miktarları bu imkansız şartlar gerçekleşmeyeceği için tam ödenmeyecektir.

Eşitlik ilkesine, meri mevzuatta aykırı olan sadece 3 ay ile sınırlı ek ödeme ödendiği yetmezmiş gibi, bu ödemenin  de tam yapılmaması için Sağlık Bakanlığı bunu da  gerçekleşmesi imkansız şartlara bağlamıştır, iyi niyetli olmayan davranış sonucu ortaya çıkan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili yazısının iptali için Danıştay'da dava açılmıştır.

Etiketler : ahef, danıştay
Bu habere henüz yorum yapılmamış
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :