AİLE HEKİMİNİN ÜCRETLİ İZİN HAKKINA MAHKEMEDEN ONAY
143402 defa okundu
30 Kasım 2018 Cuma - 19:20

Aile Hekimliği sisteminin kanayan yaralarından biri izin konusudur.

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı nedense Aile Hekimliği'ndeki izin sorununu hep halı altına süpürme yolunu tercih etmiştir. Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen 10 yıl bir kanun çıkarmayarak Aile Hekimlerinin izinlerini kanuni dayanaktan yoksun bırakmış fiili durum ile çözüm yoluna gitmiştir.

Bu izin konusunun ayrılmaz bir parçası olan "izinde maddi haklar" cephesinde değişen bir şey yok!

Türkiye'nin değişik yerlerinden farklı mahkeme kararları gelebilmektedir.

İdarenin Aile Hekimlerinin izinlerde maddi haklarını kısıtlamasını haklı gören mahkeme kararlarına taban tabana zıt bir karar Adıyaman'dan geldi.

İki gün yıllık izin ve 5 gün de sağlık izini (rapor) kullanan Aile Hekimi meslektaşımızdan idarenin yaptığı haksız kesinti için açılan davada Adıyaman İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.

Yapılan haksız kesintinin iade edilmesini istedi.

 

 

 

Mahkeme gerekçesinde Anayasa Mahkemesinin 2014/143 sayılı kararına atıfta bulunarak "..... 5258 sayılı Yasanın 8/2 fıkrası izin hakkı yönünden Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir...." demektedir.

 

 

 

 

 "...yönetmeliğin dayanağı olan Kanun maddesi Anayasa Mahkemesince İptal edildiğinden bu maddeye dayamlarak davacıı.ın aylık maaşından, ............................ 1.331 TL tutarındaki miktarın kesilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır..." Diye gerekçesini belirterek ücret kesintisinin iadesine karar vermiştir.

Dava konusu yasal sınırın altında olduğu için istinaf yolu kapalıdır. İdarenin itiraz hakkı yoktur.

 

 

 

Bu tip kararların devamının gelmesi çok önemlidir. 

Bıkmadan, usanmadan tüm hukuki yolları kullanmalıyız.